Privacy regelement AlphaRainbow

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de AlphaRainbow internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Persoonsgegevens: gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar, natuurlijk persoon;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

AlphaRainbow mag de gegevens die u aan hem verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft AlphaRainbow de plicht om zijn klanten:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door AlphaRainbow worden verwerkt;
 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

AlphaRainbow vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft AlphaRainbow in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens AlphaRainbow expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die AlphaRainbow gebruikt en het doel van het gebruik

AlphaRainbow verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van AlphaRainbow, de website bezoekt, een werknemer van AlphaRainbow bent of via het contactformulier contact met ons opneemt. Daarnaast verwerkt AlphaRainbow (mogelijk) uw persoonsgegevens wanneer AlphaRainbow een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert voor één van zijn klanten. AlphaRainbow verzamelt onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • De overeenkomst die klanten met AlphaRainbow sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • Onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • U op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing). IP-adressen/cookies AlphaRainbow houdt

IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • Te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • De functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • Bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren
 • Ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • Het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

AlphaRainbow verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de AlphaRainbow-organisatie, tenzij:

• Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

• Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die AlphaRainbow met u heeft gesloten;

• U daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

AlphaRainbow verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

• Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van AlphaRainbow worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door AlphaRainbow beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

• Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.

• De medewerkers van AlphaRainbow hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan AlphaRainbow verstrekte persoonsgegevens;

AlphaRainbow heeft technische maatregelen genomen om het door hem gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. AlphaRainbow hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal AlphaRainbow zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email via info@alpharainbow.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van AlphaRainbow.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met AlphaRainbow opnemen en probeert AlphaRainbow er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door AlphaRainbow? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal AlphaRainbow ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van AlphaRainbow.

Privacyreglement AlphaRainbow versie februari 2018

Cookieverklaring AlphaRainbow

Wat is een cookie?

We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij u herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van uw browser.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

We gebruiken de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Naam Aanbieder Type Vervaldatum Doel
_ga alpharainbow.nl HTTP 2 jaar Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gid alpharainbow.nl HTTP Sessie Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

Marketingcookies

Worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Type Vervaldatum Doel
fr facebook.com HTTP 3 maanden Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
tr facebook.com Pixel Sessie Niet geclassificeerd

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina. We kunnen u vragen om zich te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer u inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden In sommige gevallen worden tracking cookies geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u tonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de website van de consumentenbond is meer informatie te vinden.

e-book-verhoog-je-klanttevredenheid

Download hier het e-book Verhoog je klanttevredenheid!

Vul je naam en e-mail in om het e-book in je mailbox te ontvangen.

Houdt je mailbox in de gaten, het e-book wordt over een paar seconden verzonden!

Klanttevredenheid-tool-demo

Vraag nu je gratis demo account aan.

Neem een kijkje in onze klanttevredenheid tool

Bedankt voor je aanvraag. Wij sturen je zo snel mogelijk jouw persoonlijke login gegevens.